Daniel Navarro Lorenzo İspanya / Spain
Daniel Navarro Lorenzo „Hassas bir Coğrafya: MEKANLAR” İspanyol dansçı Daniel Navarro Lorenzo „ Hassas Bir Coğrafya: Mekanlar” isimli eseri ile müziği sentetik çevrenin hayallerine doğru takip edecek. Doğa bize ne ifade ediyor? Gelecekte doğa tamamen yapay hale geldiğinde ne hatırlayacağız? Sanatçı performans için ilham kaynağını son üç yıldır Singapur'da çok sayıda doğa 'rekreasyonu' ve bununla birlikte gelen yüzeysellikle yaşamaktan alıyor. Performansın öznesinde kendinden önce yaşayanlar gibi olmak için doğayı bulmayı çalışan bir karakter yer alır. Müzik sanatçı için ne ifade ediyorsa, karaktere de bu yolculuğunda rehberlik eder, hayal kurmasını sağlar ve hayal dünyasına inandırır. Müzik: Balam Acab - Noided in Flint Tim Hecker - Music for Tundra Erikm & Percussions de Strasbourg - Obsolescence **Ankara İspanya Büyükelçiliği işbirliğiyle. „A Fragile Geography: PLACES” Spanish dancer Daniel Navarro Lorenzo will follow music into the dreams of the synthetic environment with his piece „A Fragile Geography: PLACES”. What does nature mean to us? What will we remember in the future when all nature is artificial? The artist draws inspiration for the performance from living in Singapore for the past three years, with a lot of nature 'recreation' and the superficiality that comes with it. A character who tries to find nature to become like those who lived before him/her. Just like it is for the performer, music will be what guides the character through this journey and is what will make him/her dream and believe in his imaginary world. Music: Balam Acab - Noided in Flint Tim Hecker - Music for Tundra Erikm & Percussions de Strasbourg - Obsolescence **Collaboration with Ankara Spain Embassy.