1994 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğuna katıldı.Toplulukta dansçı ,eğitmen ve koreograf olarak almaktadır.Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında modern dans dersi vermektedir.2 yıldır Devlet Tiyatroları ve birçok özel tiyatro ve sosyal projelerde koreograf olarak yer aldı.. Gelecek nesilleri eğitmek ve onların bilinçli sanat takipçileri olmaları sağlamak amaçlarının başındadır. In 1994, he attended the Ankara state Opera and ballet Modern Dance Society. She is a dancer, trainer and choreographer in the community. She is a modern dance instructor at Ankara University State Conservatory and Hacettepe University Ankara State Conservatory. She was a choreographer in the state theaters and many special theatre projects. It is at the head of the aims to educate future generations and ensure that they are their conscious art followers. organizational skills.
Deniz Alp Türkiye Turkey Solo Performansı / Performance Oturmak/Sitting 29 HaziranJune 21.00 -Koreografi/ Choreography: Anna Akabalı 10 dk/min -Müzik/Music: Bach.Cello Suite No.1 G Burada ve şimdi karar vermeden önce çok geç olacak. Zaman yine de geçecek ve bu bizim hayatımızın nasıl görüneceğine bağlı. “Oturmak, beklemek sadece merak etmek Oturmak ve beklemek… Bir şeyler yemek, okumak… Bir şey düşünmek, hatırlamak. Her zaman bir şeyler istersin, ümit edersin İçeriye gülüyorsun ama göstermiyorsun… Bir şey istiyorsun ama yapamazsın Yani şimdi ona ulaş ve yalnızca oturma. ” About making decisions here and now before it will be too late. Time will go by anyway and it depends on us how our life will look like. “Sitting, waiting - just wondering
Sitting and waiting…
Eating something, reading…
Thinking something, remembering.
You always want something, you expect
You smile inside but you don't show it…
You want something but you can't have
So reach for it now and not just sit.”