Destan Taşdan Türkiye / Turkey
Türkiyeli sanatçı Destan Taşdan Primis adlı dans projesinde yer alan „İnanna/ İştar'ın Son Dansı” performansıyla festival sahnesinde yer alacak. Serhat Kural’ın hazırladığı eser koreografın içinden geçtiği yas sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yaklaşık sekiz aylık fiziksel, fikirsel ve hareket araştırmaları sonucunda ortaya çıkan eser, dünyada her geçen gün farkındalığı artan cins bilinci üzerinde durur. Dansçının iç dünyası ile paralel araştırılan projenin metnini de dansçının varoluşu ve ifadeleri üzerinde kuruludur. „İnanna/ İştar'ın Son Dansı” geçmiş ile bugünü buluşturan bir kadın projesi olarak sahneye adapte edilir. Koreografi: Serhat Kural @serhat_kural Müzik : Ümit Uçar Işık : Utku Kara // Turkish artist Destan Taşdan will take part in the festival stage with her performance called „Inanna/ Ishtar's Last Dance" which is part of a dance project named “Primis”. The piece that choreographed by Serhat Kural emerged as a result of the mourning process that the choreographer went through. The work, which created as a result of about eight months of physical, intellectual and movement research, focuses on the awareness of gender in the world. The research of the project is carried out in parallel with the inner world of the dancer. Project’s text is also based on performer’s existence and expressions. „Inanna/ Ishtar” adapted to stage as a women’s project that brings past and present together. Choreographer: Serhat Kural Music: Ümit Uçar Light: Utku Kara