festival ekibi Festival Team
Festival Yöneticisi/Festival Director: Zihni Tümer
 Festival Koordinatörü/Festival Coordinator: 
Filiz Güneş Danışmanlar/Consultants: 
Galip Emre, Özgür Adam, Deniz Alp Sponsorluk ve kurumsal ilişkiler/Sponsorhip and corporate relations: Tolga Yüksel Etkinlik ve Teknik Koordinatör/Event and Technical Coordinator: Selim Akgül, Fazlı Ataş Kreatif/ Creative Esma Meydan