festival ekibi Festival Team
Festival Yöneticisi/Festival Director: Zihni Tümer
 Festival Yönetici Asistanı/Festival Director Assistant: 
Simay Çoban Danışmanlar/Consultants: 
Galip Emre, Özgür Adam, Deniz Alp Kreatif/ Creative Esma Meydan Sponsorluk ve kurumsal ilişkiler/Sponsorhip and corporate relations: Tolga Yüksel Etkinlik ve Teknik Koordinatör/Event and Technical Coordinator: Selim Akgül, Fazlı Ataş