Seçil Ölmez
Halil İbrahim Aygün’ün koreografisi ve Seçil Ölmez'in sahneye taşıyacağı „Sightless” isimli eser bu seneki festival programında yer alacak. „KARMA” isimli projede yer alan eser, İskandinav mitolojisi, kültürü ve halk hikayelerinden esinlenir. Algılamanın görmek ve görmemek ile ilişkisi eserin hikayesini oluşturur. Eserin üretim sürecinde bedenin yanı sıra duyulara odaklanır. Görme, işitme, dokunma gibi duyular aracılığıyla hareket dinamiklerini araştırır ve yeniden tasarlar. Ortaya çıkan yeni algılama biçimi sezgiler aracılığıyla dinamiğine kavuşur. Müzik: Peter Gundry – Folkvangr, Danheim - Feigr // The piece named „Sightless” choreographed by Halil İbrahim Aygün and will be performed bySeçil Ölmez, will be on the festival stage. The piece is part of a project named „KARMA” which is inspired by Scandinavian mythology, culture, and folk tales. The relationship of perception with seeing and not seeing creates the story of the work. It focuses on the senses as well as the body during the production process of the piece. It explores and recreates the dynamics of movement through the senses such as sight, hearing, and touch. The emerging new form of perception gains its dynamics through intuition. Music: Peter Gundry – Folkvangr, Danheim - Feigr