Tuğçe Tuna Türkiye
Varoluşla olan iletişimini beden, hareket ve dans üzerinden kuran sanatçı, 1983 yılında ADOB Çocuk Balesi’nde dans etmeye başladı. 1993’den beri ulusal ve uluslararası festival, organizasyon ve akademilerde; disiplinler arası çağdaş dans ve performans sanatları eserleri, çağdaş dans ve güncel hareket teknikleri uzmanlığı-eğitmenliği ile yer almakta, dans ve performans sanatçısı, koreograf, yönetmen, sanat direktörü, hareket ve dans terapisti olarak çalışmaktadır. 
Akademik eğitmenlik deneyimi 1996 yılında MSGSÜ Çağdaş Dans Anasanat Dalı’nda başlayan (halen devam eden) Tuna, 2000 yılından beri Avrupa’da: Salzburg (GFM.2002-2014), Viyana, Köln, Berlin, Essen, Stuttgart, Stralsund, Paris, Angers, Lublin, Prag, Slovenya, İsrail, Stockholm, Yunanistan vb. eğitimler vermekte ve gösterilerini sahnelemeye devam etmektedir. Sanatçı, 2012 yılında Alman Hükümeti’nden kazandığı akademisyen‐sanatçı araştırma bursu olan DAAD bursuyla, Almanya’da Berlin ve Köln şehrinde dans sanatı üzerine araştırma yapma fırsatı bulmuş, eğitimler vermiş ve eserler üretmiştir. Tuğçe Tuna’nın eserleri arasında; sanatçısı olduğu 15. İstanbul Bienali 2018 kapsamında sunduğu ‘Beden Damlaları’, Pera Müzesi’nde sergilediği ‘İz Takibi’ 2018, Almanya Arena Festivali Jüri Ödülü’ne layık bulunan, ‘Deplasman’, TMMOB tarafından onurlandırılan ‘En Kötü İş.’ yanı sıra ‘Gövde Gösterisi’, Bayrampaşa Eski Ceza Evinde sunduğu, ‘Islak Hacim’, ‘Makine Beden’, İstanbul Modern için ürettiği ‘Tortu’, ‘Vertigo’, ‘Düşünme Fobisi’, ‘Hücre’, ‘Eko’, ‘Tuzla…Buz..’ gibi mekanlara özel ürettiği eserler ve 2000 yılında başlattığı farklı fiziksel özelliklere sahip kişilerle yürütülen ‘Farklı Bedenlerle Dans’ atölye ve gösterimleri bulunmaktadır. Sanatçı, 1993 yılında beden bilimi ve psikosomatik çalışmalara yönelmiş, dansın ve hareketin terapötik etkisini, kinestetik zeka ve farkındalık çalışmalarını ulusal ve uluslararası platformlarda, farklı yaş ve sosyal sınıf gruplarında araştırmaya, uygulamaya başlamıştır. MSGSÜ BAP desteği ile 2014-2016 yılları arasında gerçekleştirdiği ‘1960 Sonrası Türkiye’de Çağdaş Dans’ isimli yakın tarih araştırmasında; Türkiye’de çağdaş dans sanatı alanında olan gelişmeleri, koreograf, eğitmen ve dans sanatçılarının mesleki yaklaşımlarını ve tercihlerini görünür kılmayı hedeflemiştir. Araştırmanın devamı niteliğindeki diğer araştırma projesi ise; ‘2000’den Günümüze Türkiye’de Çağdaş Dans ve Performans Sanatları’ halen devam etmektedir. Tuğçe Tuna‘Türkiye’de Çağdaş Dans Tarihi’ araştırması rehberliğinde, 2017-2018 sezonunda Bomontiada Alt’ta Tuğçe Tuna ile Türkiye’de Çağdaş Dans Konuşmaları isimli dokuz farklı oturum, gerçekleştirmiştir. 7 Günde , günde 7 saat , bir SOLO' ve ‘Dans ve İç Bilinç İnzivası’ nı düzenli aralıklarla gerçekleştiren Prof. Tuğçe Tuna, MSGSÜ İDK. Çağdaş Dans Anasanat Dalı Başkanlığı ile (2015-) çalışmalarına, eğitmenliğine devam etmektedir.