Zsófia Safranka Macaristan / Hungary
Zsófia Safranka - Peti “Katmanlar” “Son deri de değişecek ve değişim başlamadan her şey alevlenecek.” Macar sanatçı Zsófia Safranka - Peti „Katmanlar” performansında değişim ve dönüşümü dansına konu ediyor. Her insan değişimin geleceğini bildiği bir noktaya gelir. Hayat başka bir aşamaya girer. Geri sayım ve değişim başlar. Eski alışkanlıklar, gelenekler dönüşür. Zihin, daha yüksek bir seviyeye çıkar. Bakış açıları değişir. Birey evine varmış gibi kendine alan yaratır, tekrar yaşamaya başlar. Eski bir arkadaşına yeniden kavuşur: güç. Beste: Ábris Gryllus // “Layers” Hungarian dancer Zsófia Safranka - Peti will present her solo performance about change and transformation at the festival! Every person gets to a point when they know change is coming. Life is entering another stage. The last skin will be pulled off, everything becomes inflamed before change starts. The countdown starts, the change starts. Clean sheet. Old habits, traditions are being transformed. Mind, thinking also goes to a higher level. Points of view change. The individual gains space as if had arrived home. The person reigns and lives again. Gets back the really old friend: power. Composer: Ábris Gryllus