Zsofia Szeki Macaristan Hungary
Solo Performansı / Performance Bir Manzara Gibi/ Like a Landscape 28 HaziranJune 22.30 -Koreografi/ Choreography: Klári Pataky (Klári Pataky Dance Company) 8 dk/min -Müzik/Music: Montage “İçinde yaşadığımız yaş bizi yalnız mı yapıyor? ... ne zaman çok yüksek sesli, gürültülü, avlanmış, bireyci, tüketici, değişebilir ve çocukça oldu?” “Does the age we live in make us lonely? ... when did it become so loud, noisy, hunted, individualist, consumerist, interchangeable and childish?”